[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20
 


  

ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการแข่งขัน IPST ROBOT CONTEST ๒o๑o : การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อังคาร ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553


      ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินกิจกรรม IPST ROBOT CONTEST oo: การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนไทยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และ ส่งเสริมทักษะความสามารถ กระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน โดยได้มอบหมายให้โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นศูนย์จัดการแข่งขันจังหวัดในสังกัด ดังนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ , จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดตาก, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดเพชรบูรณ์และ จังหวัดแพร่ เพื่อแข่งขันคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคในวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ข้าพเจ้าได้คัดเลือกนักเรียนและส่งเข้าแข่งขัน ผลปรากฏว่า โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทน ๑ ใน ๒ ทีม จากจำนวนทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด ๒o ทีม ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในวันที่ ๒๗-o ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรม รอยัลเบญจา สุขุมวิท ซอย ๕ กทม. โดยมีรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้
๑.      นายวิศว              ทรงบัวผัน                      ชั้น ม.๕/
๒.     นายขวัญชัย          บรรเจิดกิจ                      ชั้น ม.๕/
๓.     นายคงศักดิ์           ยอดจันทร์                      ชั้น ม.๔/


ดูรูปเพิ่มเติมเข้าชม : 2813


ข่าวกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      มอบวุฒิบัตรนักเรียน โครงการ สอวน. เข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2554 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 4 พ.ย.2554 8 / พ.ย. / 2554
      การประชุมคณะอนุกรรมการทดสอบงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 15 / ก.ย. / 2554
      งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี ๒๕๕๔ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 19 / ส.ค. / 2554
      ประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัย 27 ก.ค. 54 27 / ก.ค. / 2554
      การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ๒๔ ก.ค. 54 25 / ก.ค. / 2554


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
ครูมาโนชญ์ #1.20 : : Easy & Easy CMS for Thailand.
ผู้พัฒนา : นาย อัษฎา อินต๊ะ ผู้ปรับปรุงแก้ไข : นาย มาโนชญ์ แสงศิริ   Email : [email protected]

Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20