[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20
 


  

ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการแข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี ๒๕๕๓ ส่วนภูมิภาค

เสาร์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553


        เนื่องด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี ๒๕๕๓ ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๑๘-๒o สิงหาคม ๒๕๕๓ งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ และผลการแข่งขันสรุปได้ดังนี้
        การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี
๑. นายวิศว ทรงบัวผัน ชั้น ม.๕/๑ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง เงินรางวัล ๑, ooo บาท
๒. นายขวัญชัย บรรเจิดกิจ ชั้น ม.๕/๑ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง เงินรางวัล ๕oo บาท
๓. นายศุภรักษ์ อัจฉริยกุล ชั้น ม.๕/๑ รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน

        ทั้งนี้ผลการจากการฝึกฝนนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความตั้งใจของนักเรียน การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์จากทางโรงเรียน และการหาประสบการณ์การแข่งขันรายการต่างๆ จำเป็นต้องมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อผลที่ได้นั้นจะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนและชื่อเสียงของโรงเรียน

ดูรูปเพิ่มเติมเข้าชม : 2825


ข่าวกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      มอบวุฒิบัตรนักเรียน โครงการ สอวน. เข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2554 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 4 พ.ย.2554 8 / พ.ย. / 2554
      การประชุมคณะอนุกรรมการทดสอบงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 15 / ก.ย. / 2554
      งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี ๒๕๕๔ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 19 / ส.ค. / 2554
      ประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัย 27 ก.ค. 54 27 / ก.ค. / 2554
      การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ๒๔ ก.ค. 54 25 / ก.ค. / 2554


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
ครูมาโนชญ์ #1.20 : : Easy & Easy CMS for Thailand.
ผู้พัฒนา : นาย อัษฎา อินต๊ะ ผู้ปรับปรุงแก้ไข : นาย มาโนชญ์ แสงศิริ   Email : [email protected]

Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20