[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20
 


  

ข่าวกิจกรรม
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมรับรางวัล IPST ROBOT CONTEST ๒๐๑๐ รอบชิงชนะเลิศ

เสาร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553


     ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดกิจกรรม IPST ROBOT CONTEST ๒๐๑๐:การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท ๕ และศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยโรงเรียนพิจิตรพิททยาคมได้ส่งครูที่ปรึกษา นายมาโนชญ์แสงศิริ พร้อมนักเรียน เข้าแข่งขัน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้   
๑.นายวิศวทรงบัวผันนักเรียนชั้น ม.๕/๑
๒.นายขวัญชัยบรรเจิดกิจนักเรียนชั้น ม.๕/๑
๓.นายคงศักดิ์ยอดจันทร์นักเรียนชั้น ม.๔/๓    
      ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีม SPPK โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  

ชมภาพการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sangsiri.net/images/ipstrobot2010_final/

 
เข้าชม : 2873


ข่าวกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      มอบวุฒิบัตรนักเรียน โครงการ สอวน. เข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2554 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 4 พ.ย.2554 8 / พ.ย. / 2554
      การประชุมคณะอนุกรรมการทดสอบงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 15 / ก.ย. / 2554
      งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี ๒๕๕๔ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 19 / ส.ค. / 2554
      ประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัย 27 ก.ค. 54 27 / ก.ค. / 2554
      การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ๒๔ ก.ค. 54 25 / ก.ค. / 2554


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
ครูมาโนชญ์ #1.20 : : Easy & Easy CMS for Thailand.
ผู้พัฒนา : นาย อัษฎา อินต๊ะ ผู้ปรับปรุงแก้ไข : นาย มาโนชญ์ แสงศิริ   Email : [email protected]

Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20