ยินดีต้รับสู่เว็บท่า CMS สำหรับนักเรียน
 

การแข่งขันการสร้าง Webpage ด้วยชุดพัฒนาเว็บสำเร็จรูปประเภท CMS
 
:: WEBSITE BY CMS ::
เอกสารประกอบการอบรม PHP-nuke ฉบับสมบูรณ์ คลิกที่นี่
เกณฑ์ที่ใช้ในการแข่งขันทั้งหมด คลิกที่นี่
เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน สำหรับการแข่งขัน
ที่
รายการที่ประเมิน
น้ำหนักคะแนน
1.
ระบบสมาชิกทำงานได้ถูกต้องสมบูรณ์
10 คะแนน
2.
ระบบแจ้งข่าวสมาชิกทำงานได้ถูกต้องสมบูรณ์
10 คะแนน
3.
ระบบเนื้อหาข่าว(Content) ทำงานได้ถูกต้องสมบูรณ์
10 คะแนน
4.
ระบบเว็บบอร์ดหรือเว็บฟอร์รัมทำงานได้ถูกต้องสมบูรณ์
10 คะแนน
5.
ระบบเว็บลิงค์ทำงานได้ถูกต้องสมบูรณ์
10 คะแนน
6.
ระบบดาวน์โหลดทำงานได้ถูกต้องสมบูรณ์
10 คะแนน
7.
ระบบปฏิทินงานทำงานได้ถูกต้องสมบูรณ์
10 คะแนน
8.
ระบบดึงข่าว Feed display ทำงานได้ถูกต้องสมบูรณ์
10 คะแนน
9.
ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บทำงานได้ถูกต้องสมบูรณ์
10 คะแนน
10.
ระบบ Theme มีความสวยงามและเหมาะสม
10 คะแนน
รวม
100 คะแนน
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
Web Site
รายละเอียด
ข้อมูลสร้างเว็บไซต์ด้วย php-nuke