ยินดีต้รับสู่เว็บท่า C PROFRAMMING
 

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี สำหรับโรงเรียนในฝันและโรงเรียนที่สนใจ วันที่ 22 มิถุนายน 2552 ณ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
  
 
:: C PROGRAMMING ::
วันที่
หัวข้อ
สื่อการสอน
งานที่มอบหมาย
(22 มิ.ย. 2552)
C Dev-C++: ซอฟต์แวร์ช่วยพัฒนาโปรแกรม
C โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
C ชนิดของข้อมูล ตัวแปร
C คำสั่งควบคุมการไหลของโปรแกรม
C ฟังก์ชัน
C ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
 เอกสารนำเสนอ
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมสำหรับการเขียนโปรแกรมภาษาซี คลิกที่นี่
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Dev C++ คลิกที่นี่
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
Web Site
รายละเอียด
การเขียนโปรแกรมภาษา C สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.
สำหรับเกร็ดความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ประเทศไทย