ยินดีต้รับสู่เว็บท่า C PROFRAMMING สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ
 

ง40208 เทอม 1/53 การโปรแกรมและการประยุกต์ 2 [สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ]
ตรวจสอบคะแนน
 
:: C PROGRAMMING ::
   
   
โปรแกรมสำหรับการเขียนโปรแกรมภาษาซี คลิกที่นี่
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Dev C++ คลิกที่นี่
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมิน
น้ำหนักคะแนน
การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
50%
การประเมินจากจิตพิสัย
10%
การประเมินจากการสอบกลางภาค
20%
การประเมินจากการสอบปลายภาค
20%
รวม
100%
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
Web Site
รายละเอียด
เว็บไซต์รายวิชา การโปรแกรมและการประยุกต์ 2 รหัส ง40208(SMAT ม.5) ปีการศึกษา 1/2551 , 1/2552
เว็บไซต์รายวิชา การโปรแกรมและการประยุกต์ 2 รหัส ง40208(สำหรับ ม.5/6,ม.5/7,ม.5/8,ม.5/9 และ ม.5/10 )
Introduction to Computer and Programming Techniques (ภาควิชาคณิตศาสตร์ จุฬาฯ)
การเขียนโปรแกรมภาษา C สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.
ชมมคอมพิวเตอร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
Problem and Analysis Server